Hey friend, I see you are from Serbia, so I set the language to Serbian. If I've made a mistake, you can choose English in the top right menu. Welcome!

Поздрав пријатељу, видим да си ван Србије тако да сам језик поставио на енглески. Ако је ово грешка, промени језик у горњем десном менију. Добродошао!

Hey there! 👋👋👋


My name is Ivan and this is my personal website. I use it to have fun with Html & Css, practice Javascript and put all the things I make in one place 💻


I also use it to brag to my friends and family, though I don't know which ones are less amazed - those that do know some programming, or those that don't, and are like: "And you wrote all this code just for this silly effect? Meh, I don't even like it" 😭😂


The website can also serve as a kind of a CV. You can actually see 👀 my CV here and contact me 🤝 if you'd like to 🔧 build 🔧 something fun & useful together!


If you're interested, look 👇 below 👇 and check out some of the things I've already made or I'm in the proccess of making.


Hope you enjoy it! 🤞😈

Cheers! 😄

Ivan

Поздрав! 👋👋👋


Зовем се Иван и ово је мој лични веб-сајт. Користим га како бих се играо са Html-ом и Css-ом, вежбао Јаваскрипт и све што правим стављао на једно место 💻


Користим га и како бих се хвалио пријатељима и породици, иако не знам ко је мање задивљен - они који знају неку врсту програмирања, или они који не знају и у фазону су: ,,И написао си сав овај код за овако смешан ефекат? Мех, чак ми се ни не свиђа" 😭😂


Овај сајт може служити и као нека врста CV-ја. Заправо, можеш видети 👀 мој CV овде и контактирати ме 🤝 ако желиш да 🔧 направимо 🔧 нешто занимљиво и корисно заједно!


Ако си заинтересован, погледај 👇 испод 👇 неке од ствари које сам већ направио или тренутно правим.


Надам се да ћеш уживати! 🤞😈

Хвала! 😄

Иван

Websites Веб-сајтови

React Fun!

ivanmitov.netlify.app

Status: Practice

Description: Starting to learn ReactJS and trying to make a portfolio of a sort that will hold different components or websites I'll make while learning.

React Fun!

ivanmitov.netlify.app

Статус: Вежба

Опис: Почињем са учењем ReactJS-а и прављењем неке врсте портфолија који ће садржати различите компоненте или веб-сајтове које правим током учења.

TeamSystem

teamsystem.rs

Design & Code: Ivan Mitov

Status: Live

Description: Made for TeamSystem car parts store.

TeamSystem

teamsystem.rs

Дизајн и код: Иван Митов

Статус: Активан

Опис: Направљено за компанију 'TeamSystem'.

Farbus Ambalaža

farbus-ambalaza.rs

Illustrations/Design: Dušan Đurić (dusandjuric@gmail.com)

Design: Nikola Kokotović

Code: Ivan Mitov

Status: Live

Description: Made for Farbus packaging company.

Фарбус Амбалажа

farbus-ambalaza.rs

Илустрације/Дизајн: Душан Ђурић (dusandjuric@gmail.com)

Дизајн: Никола Кокотовић

Код: Иван Митов

Статус: Активан

Опис: Направљено за компанију Фарбус.

Der Letzte Ritter

Illustrations/Design: Dušan Đurić (dusandjuric@gmail.com)

Design: Nikola Kokotović

Code: Ivan Mitov

Status: Practice

Description: Our teams first practice website.

Последњи Витез

Илустрације/Дизајн: Душан Ђурић (dusandjuric@gmail.com)

Дизајн: Никола Кокотовић

Kod: Иван Митов

Статус: Вежба

Опис: Први веб-сајт који је наш тим направио ради учења.

Chess on the Wall

Design: Dušan Đurić (dusandjuric@gmail.com)

Design: Nikola Kokotović

Code: Ivan Mitov

Status: Practice

Description: First time trying to use a bit of PHP to make HTML code not repeat too much.

Шах на зиду

Дизајн: Душан Ђурић (dusandjuric@gmail.com)

Dizajn: Никола Кокотовић

Kod: Иван Митов

Статус: Вежба

Опис: Први пут користим мало PHP-а како бих смањио HTML код.

Placehook

Ivan Mitov

Status: Practice

Description: Trying to get the hang of js promises, a bit of php and bases. Also, login function available for users. (Don't put real info, I have no idea how safe this is xD)

Плејсхук

Иван Митов

Статус: Вежба

Опис: Покушавам да научим ,,јс промисе", мало PHP-а и базе. Такође и могућност регистрације корисника и њихове пријаве. (Не стављајте праве информације, не знам колико је ово логиновање сигурно xD)

JS Practice mix Микс јс вежбања

Vue.js Practice

Starting to learn Vue.js (Version 2) for a project that I was part of.

Vue.js Вежба

Почетак учења Vue.js (Верзија 2) за пројекат на ком сам радио.

Filter "Nemac"

Long time ago, my friend "Nemac" told me to practice making at least a simple filter. "You suck dude, make a filter to not suck so much", he would angrily tell me. I love that guy.

Филтер "Немац"

Давно, мој пријатељ Немац ми је рекао да направим бар један једноставан филтер. ,,Труо си личе, направи филтер да не будеш баш толико труо", љутито би ми рекао. Волим тог момка.

Kanji App

Another filter (this one for my Japanese studies), trying to keep info alive with local storage after closing the browser.

Канђи Еп

Још један филтер (овај пут за моје студије јапанског језика), којим сам покушао да одржим информације ,,живим" и после гашења претраживача.

Chess Game

Chess game that kinda has no end...

Шах

Шах који некако нема крај...

One Piece Slider

Just a cool looking slider. Well, for anyone that's an anime fan that is.

Ван Пис Слајдер

Само кул слајдер... Бар за оне који воле аниме.

Memory Game

Test both your memory and speed!

Игра Меморије

Тестирај своју меморију и брзину!

Calculator

A simple calculator.

Калкулатор

Једноставни калкулатор.